การตั้งค่า APN สำหรับสถานี Android

Step01
แตะปุ่ม [ตั้งค่า] บนเทอร์มินัล

Step02
แตะ [อื่น ๆ] ในปุ่ม [วิทยุและเครือข่าย] จากปุ่ม [ตั้งค่า]

วิธีการอธิบายอาจแตกต่างกันไปเช่น [การสื่อสารเคลื่อนที่], [เครือข่ายอื่น] และ [การตั้งค่าเครือข่าย] ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น

Step03
【เครือข่ายมือถือ】แตะเบา ๆ

Step04
【ชื่อจุดเข้าใช้งาน】 แตะเบา ๆ

【 APN 】 อาจระบุได้ขึ้นอยู่กับรุ่น

Step05
【เมนู】 แตะปุ่ม 【APN ใหม่】 แตะเบา ๆ

ขึ้นอยู่กับรุ่น 【เมนู】 มันไม่ได้เป็นปุ่ม 【+】 มันอาจจะระบุไว้

Step06
ป้อนข้อมูลต่อไปนี้สำหรับแต่ละรายการ

・ ชื่อ หรือ หัวข้อ โปรดตัดสินใจได้อย่างอิสระ (เช่น KATANAMOBILE)
・ 「APN」 【plus.4g】
・ 「ชื่อผู้ใช้」 【plus】
・ 「รหัสผ่าน」 【4g】
・ 「ประเภทการรับรองความถูกต้อง」 【PAP หรือ CHAP】 ทำเครื่องหมายที่ช่อง

Step07
เปิด 【เมนู】 แลว้ เลือก 【บันทึก】

Step08
ตรวจสอบชื่อ APN หรือจุดเชื่อมต่อด้านบนเพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก

Step09
หากหน้านั้นแสดงในเบราว์เซอร์แสดงว่าการตั้งค่าสำเร็จ