đăng ký địa chỉ mà hàng hóa được gửi


Hãy nhập những hạng mục cần thiết và nhấn nút "Gửi".
Địa chỉ gửi (bắt buộc)

Để tránh nhập nhầm, vui lòng đính kèm hình ảnh có ghi địa chỉ tại Nhật Bản (giấy phép lái xe, thẻ cư trú, thẻ bảo hiểm, bưu phẩm, danh thiếp, v.v...) khi đăng ký địa chỉ gửi.

Nội dung đăng ký(必須)

コMong muốn bưu thiếp kèm mã vạch để thanh toán tại cửa hàng tiện lợi được gửi đến địa chỉ trên. Mong muốn sản phẩm được gửi đến địa chỉ ký hợp đồng.Mong muốn bưu thiếp kèm mã vạch để thanh toán tại cửa hàng tiện lợi và sản phẩm được gửi đến địa chỉ trên

Tên(bắt buộc)

Người quốc tịch Nhật Bản thì hãy ghi chữ hán tự (kanji), người có quốc tịch nước ngoài thì hãy ghi chữ cái Latinh.

Địa chỉ email (bắt buộc)