การลงทะเบียนของที่อยู่จัดส่งผลิตภัณฑ์


ป้อนข้อมูลที่ต้องการแล้วคลิก [ส่ง]
ที่อยู่ปลายทาง(จำเป็น)

เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการป้อนข้อมูล กรุณาลงทะเบียนที่อยู่ปลายทางด้วยการแนบภาพที่มีการระบุที่อยู่ในญี่ปุ่น (อาทิเช่นใบขับขี่, บัตรประชาชน, บัตรประกัน, จดหมาย, นามบัตร ฯลฯ)

รายละเอียดการทำรายการ(จำเป็น)

ต้องการให้ส่งเฉพาะโปสการ์ดที่มีบาร์โค้ดสำหรับชำระทางร้านสะดวกซื้อไปยังที่อยู่ข้างต้นและส่งสินค้าไปยังที่อยู่อื่นที่ได้ระบุไว้ต้องการให้ส่งทั้งโปสการ์ดที่มีบาร์โค้ดสำหรับชำระทางร้านสะดวกซื้อและสินค้าไปยังที่อยู่ข้างต้น

ชื่อ (จำเป็น)

ผู้ที่มีที่อยู่ในญี่ปุ่นกรุณาป้อนข้อมูลด้วยตัวอักษรคันจิ ผู้ที่มีที่อยู่ในต่างประเทศกรุณาป้อนข้อมูลด้วยตัวอักษรอัลฟาเบท

ที่อยู่อีเมล(จำเป็น)