トップページ タガログ語


Ang KATANA MOBILE ay isang prepaid high-speed mobile Internet service gamit ang SoftBank lines.Ang data service ay babagal lamang kapag nakita ng carrier na may abnormal na pagtaas sa trapiko o natuklasan na ang data service ay iligal na ginagamit.
Mayroong dalawang paraan upang magamit ang service.

1. Mag-apply para sa SIM card, ipasok ito sa sarili mong smartphone o tablet, at gamitin ito.


* Ang mga SIM-free na device lang ang pwedeng gamitin.
** Kailangang ayusin ang configuration ng settings pagdating ng SIM card.Ang SIM card ay darating na may kasamang manual ng setting configurations sa iba't ibang wika.
2. Magkasabay na mag-subscribe sa SIM card at sa mobile router, at gamitin ang mga ito sa pamamagitan ng pagkonekta sa PC o smartphone.


* Kung ikaw ay mag-subscribe sa SIM card at sa mobile router nang sabay, ipapadala ito na ayos na ang settings upang magamit mo kaagad pagdating.Simulan mo na!
Ang masayang buhay na may Internet!
PREPAID DATA SIM

SIM SIZE
micro/nano
Parehong maaaring magamit
※1

Para sa data communication lamang

SIM-free device lamang (hindi magagamit ang SMS)

<Mga Tuntunin at Kundisyon sa Paggamit>

Kapag maraming data ang nagamit sa isang takdang panahon at nakakaapekto ito sa paggamit ng service ng ibang mga subscribers, o kapag ang paggamit ng data service ay nakitang abnormal o labag sa batas, ang komunikasyon ng nasabing gumagamit ay lilimitahan at ang ibang subscribers ay bibigyan ng prayoridad.
※1: Gumagamit ng multi-cut SIM, at ito ay pwede mong putulin sa anuman sa tatlong takdang sukat na standard, micro at nano size.

POINTPumunta lang sa convenience store
Madali ang pagbabayad


Pumunta sa cashier ng convenience store at ipakita lamang ang barcode sa postcard para magbayad!
Hindi kailangan ng bank account o credit card.


POINTPrepaid ito
Maaring gamitin ninuman


Walang kundisyon sa pagkansela o anumang imbestigasyon.POINTNapakasimple ng kontrata

Kunan lamang ng larawan ang payment slip kung saan nakikita ang pinadalhan ng bayad
Pagkatapos ay isulat lang iyong pangalan.

Simpleng sistema ng paniningil

Buwanang bayad

4,280 yen (walang buwis) kada buwan

Walang bayad para sa pro-rated charges sa buwan na ikaw ay nag-subscribe.

Para sa unang aplikasyon, kailangan mong magbayad ng 3,000 yen na contract fee sa bawat linya at ng buwanang bayad para sa susunod na buwan.

Madali lamang mag-subscribe!

Gamitin ang 3STEP

Mula sa website
Subscription
Mula sa aming kumpanya
Pagpapadala ng postcard na may barcode para sa mga magbabayad sa convenience store
<Pagdating ng Payment Form>
Sa convenience store
Magbabayad
Mula sa aming kumpanya
Ang SIM card o
Wi-Fi router ay ipadadala
<Pagdating ng SIM Card>
Settings ng APN
APN: Access Point Name

Magagamit kaagad pagkatapos makumpleto ang setting!

Kung nag-subscribe ka rin sa mobile Wi-Fi router nang sabay, hindi mo na kailangan ang configuration at maaari mo na itong gamitin kaagad.