Đăng kýHãy nhập vào mẫu và nhấn Gửi.


Sau khi đăng ký, khoảng 2~3 ngày sau bưu thiếp kèm mã vạch để thanh toán tại cửa hàng tiện lợi sẽ được gửi đến, vui lòng thanh toán tại cửa hàng tiện lợi.
Sau khi nhận được tiền (thông thường là khoảng 2~3 ngày), chúng tôi sẽ gửi sản phẩm cho quý khách.

Cửa hàng tiện lợi có thể thanh toánSau khi thẻ SIM đến, cần phải cài đặt APN tại thiết bị sử dụng.
Chúng tôi sẽ gửi hướng dẫn cài đặt bằng các loại ngôn ngữ cùng với thẻ SIM.

Trường hợp đăng ký thẻ SIM và bộ định tuyến di động cùng một lúc, sản phẩm sẽ được cài đặt APN trước khi gửi, vì vậy có thể sử dụng ngay sau khi sản phẩm đến.

*Vui lòng chú ý*
Có thể sẽ không nhận được email hồi âm xác nhận đã tiếp nhận từ KATANA MOBILE do việc cài đặt email rác.
Trường hợp không nhận được email hồi âm xác nhận đã tiếp nhận từ KATANAMOBILE, vui lòng cài đặt cho phép "katanamobile.jp" tại mục tiếp nhận chỉ định tên miền để có thể nhận được email từ KATANAMOBILE.
Về phương pháp cài đặt chi tiết, vui lòng liên hệ đến công ty cung cấp dịch vụ email mà mình sử dụng.① Hãy chụp ảnh địa chỉ và đính kèm lên.(Bắt buộc)
* Hình ảnh có địa chỉ không cần phải là giấy chứng nhận cũng được.
* Trường hợp sử dụng iPhone, không cần phải lưu hình ảnh đã chụp mà hãy để nguyên để đính kèm lên.


Trường hợp mong muốn gửi đến địa chỉ khác với địa chỉ đã đăng ký, sau khi đăng ký, vui lòng đính kèm địa chỉ khác ở đây.Từ đây
② Vui lòng nhập tên và địa chỉ email.
Tên(bắt buộc)

Người quốc tịch Nhật Bản thì hãy ghi chữ hán tự (kanji) và cách đọc, người có quốc tịch nước ngoài thì hãy ghi chữ cái Latinh.

Cách đọc


Địa chỉ email (bắt buộc)


Số điện thoại liên lạc③ Vui lòng chọn mua bộ định tuyến Wi-Fi hay chỉ mua thẻ SIM.(Bắt buộc)Mua bộ định tuyến cũ


Chi tiết về chủng loại của bộ định tuyến bán, v.v...
[Bán bộ định tuyến di động]
Mã khuyến mãi* Việc sử dụng các loại khuyến mãi sẽ giới hạn 1 lần cho mỗi người.
Kích cỡ thẻ SIM
Vì là SIM cắt sẵn nhiều kích cỡ nên sau khi được gửi đến có thể tách theo kích thước mong muốn từ 3 loại tiêu chuẩn/micro/nano.

Cột xác nhận hạng mục quan trọng

・Vận chuyển sẽ là 510 yên.
・Mất 3.000 yên (chưa thuế) chi phí hợp đồng lần đầu.
・Ngay cả thiết bị của Softbank, thiết bị không có SIM tự do sẽ không thể sử dụng.
Vui lòng chú ý.
・Trường hợp cuối tháng không thanh toán cước phí của tháng kế tiếp chúng tôi sẽ ngưng sử dụng từ ngày 1 của tháng kế tiếp.

・Trường hợp mong muốn mở lại, nếu liên lạc cho chúng tôi bằng mẫu liên hệ trước ngày 15, chúng tôi sẽ gửi mẫu thanh toán tại cửa hàng tiện lợi dành để mở lại.
・Nếu thanh toán đủ tiền cước phí thông thường cộng với 1.300 yên (chưa thuế) bao gồm phí mở lại 1.000 yên (chưa thuế) và phí phát hành lại phiếu thanh toán 300 yên (chưa thuế), sau khi xác nhận đã thanh toán là có thể sử dụng lại tiếp tục SIM hiện tại mà quý khách đang giữ.
・Cần khoảng 2 ngày để xác nhận việc thanh toán.
Trường hợp quá 15 ngày mà không có liên lạc gì sẽ bị chấm dứt nên cần phải đăng ký mở lại khi muốn sử dụng.

・Có thể sẽ không nhận được email từ KATANA MOBILE do việc cài đặt email rác.
Trường hợp không nhận được email từ KATANAMOBILE, vui lòng cài đặt cho phép "katanamobile.jp" tại mục tiếp nhận chỉ định tên miền.(Bắt buộc) Tôi đã xác nhận nội dung trên và đồng ý