Subscription

* Kasalukuyang application ay nakansela

Punan ang form at pindutin ang Send


Ang postcard na may barcode para sa convenience store ay darating sa yo sa ikalawa hanggang ikatlong araw pagkatapos mo mag-apply. Gamitin ito para magbayad sa convenience store.
Aming ipadadala ang produkto sa sandaling makumpirma namin ang iyong pagbabayad (karaniwang pagkatapos ng 2 hanggang 3 araw).

Mga convenience store kung saan maaaring maagbayadMatapos dumating ang SIM card, kailangan mong i-set ang APN sa iyong device.
Ang SIM card ay darating na may kasamang manual ng setting configurations sa iba't ibang wika.

Kung ikaw ay mag-subscribe sa SIM card at sa mobile router nang sabay, ipapadala ito na ayos na ang settings upang magamit mo kaagad pagdating.

※Paalala※
Depende sa setting ng spam mail, ang email mula sa KATANA MOBILE na nagkukumpirma ng pagkakatanggap ng iyong email ay maaaring hindi matanggap.
Kung hindi mo matanggap ang email, mangyaring palitan ang domain settings upang mapayagan ang "katanamobile.jp" at makapasok ang email mula sa KATANA MOBILE.
Para sa iba pang detalye sa settings, mangyari lamang na makipag-ugnayan sa iyong e-mail service provider.① Kumuha ng larawan ng iyong address at ilakip ito.(Kailangan)
* Hindi kailangang sertipiko ang imahe na naglalaman ng address.
* Kapag gumagamit ng iPhone, ilakip ang larawan nang hindi ito sini-save.


Kung nais mong ipadala sa isang address na iba sa iyong rehistradong address, mangyaring maglakip ng ibang address mula ditopagkatapos mag-apply.
② Ipasok ang iyong pangalan at email address.
Pangalan (Kailangan)

Ilagay ang kanji at tamang pagbasa ng pangalan para sa mga Hapon, at gamitin ang alpabeto para sa mga dayuhan.

Paraan ng pagbigkas


Email address (Kailangan)


Numero ng telepono kung saan ikaw ay maaaring makausap③ Mangyaring pumili kung bibili ka ng Wi-Fi router o SIM card lamang.(Kailangan)Bumili ng gamit na router


Para sa mga detalye tungkol sa modelo ng mga router na binebenta
Pagbebenta ng Mobile RouterTingnan ang pahina tungkol sa mobile routers
Promo Code※ Ang bawat kampanya o promo ay maaaring gamitin nang isang beses lamang sa bawat tao.
Laki ng SIM Card
Gumagamit ng multi-cut SIM, at ito ay pwede mong putulin sa anuman sa tatlong takdang sukat na standard, micro at nano size.

Mga Importanteing Detalye na Dapat Kumpirmahin

・ Ang pagpapadala ay 510 yen.
・ Sa simula lang kailangang magbayad ng contract fee na 3000 yen (walang buwis).
・SIM-free device lang ang pwedeng gamitin, kaya kahit ang iyong device ay pwede sa SoftBank, kung ito ay hindi SIM-free, hindi ito pwedeng gamitin.Paalala
・ Kung hindi ka magbayad para sa susunod na buwan bago matapos ang kasalukuyang buwan, ang iyong serbisyo ay titigil sa unang araw ng susunod na buwan.

・ Kung nais mong maibalik ang iyong serbisyo, mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng inquiry form (para sa pagtatanong) bago lumipas ang ika-15 araw ng buwan. Kami ay magpapadala ng payment form para sa pagpapatuloy ng serbisyo na kailangan mong bayaran sa convenience store.
・ Kung babayaran mo ang buwanang bayad kasama ang kabuuang 1,300 yen (walang buwis) na binubuo ng 1,000 yen (walang buwis) na bayad sa pagbabalik ng serbisyo at 300 yen (walang buwis) na bayad para sa muling pagpapadala ng payment slip, maaari mo nang patuloy na magamit ang iyong SIM pagkatapos makumpirma ang iyong bayad.
・ Kinakailangan ng 2 araw para makumpirma ang iyong bayad.
・ Kung lumipas ang ika-15 araw ng buwan at hindi ka nakipag-ugnayan sa amin, ang iyong serbisyo ay kakanselahin at kakailanganin mong mag-apply muli.

・ Depende sa setting ng spam mail, ang email mula sa KATANA MOBILE ay maaaring hindi matanggap..Kung hindi mo matanggap ang email, mangyaring palitan ang domain settings upang mapayagan ang "katanamobile.jp".


(Kailangan) Nakumpirma ko na at sumasang-ayon ako sa mga nilalaman sa itaas.