Truy vấn

* Hiện tại đơn đăng ký đã bị hủy

Liên hệ qua email


Hãy nhập những hạng mục cần thiết và nhấn nút "Gửi".


*Vui lòng chú ý*
Có thể sẽ không nhận được email hồi âm xác nhận đã tiếp nhận từ KATANA MOBILE do việc cài đặt email rác.
Trường hợp không nhận được email hồi âm xác nhận đã tiếp nhận từ KATANAMOBILE, vui lòng cài đặt cho phép "katanamobile.jp" tại mục tiếp nhận chỉ định tên miền để có thể nhận được email từ KATANAMOBILE.
Về phương pháp cài đặt chi tiết, vui lòng liên hệ đến công ty cung cấp dịch vụ email mà mình sử dụng.


Tên(bắt buộc)

Người quốc tịch Nhật Bản thì hãy ghi chữ hán tự (kanji) và cách đọc, người có quốc tịch nước ngoài thì hãy ghi chữ cái Latinh.

Cách đọc


Đề nghị mở lại để sử dụng* Vui lòng đánh dấu vào hạng mục này đối với những người mong muốn mở lại do đang bị tạm ngưng sử dụng.Những ai đã chấm dứt rồi thì hãy đăng ký mới từ mẫu đăng ký.


Địa chỉ email(bắt buộc)


ID khách hàng


Số điện thoại liên lạc


Tập tin đính kèm


Tiêu đề

Nội dung liên hệ