Kung May Mga Katanungan


Mga katanungan sa e-mail


Ipasok ang kinakailangang impormasyon at i-click ang Ipadala.


※ Tandaan ※
Depende sa setting ng spam mail, ang reception check mail mula sa KATANA MOBILE ay maaaring hindi matanggap.
Kung hindi mo matanggap ang koreo ng pagkumpirma ng pagtanggap, mangyaring itakda upang payagan ang "katanamobile.jp" na tumanggap ng mail mula sa KATANAMOBILE.
Para sa mga detalye kung paano itakda, kontakin ang iyong e-mail service provider.


Pangalan(Kailangan)

Ilagay ang kanji at tamang pagbigkas ng pangalan para sa mga Hapon, at gamitin ang alpabeto para sa mga dayuhan.

Paraan ng pagbigkas


Aplikasyon para sa pagbalik ng serbisyo※ Kung ang iyong serbisyo ay suspendido at gusto mong ito ay maibalik, paki-tsek ang mga sumusunod na bagay.


Email address(Kailangan)


Customer ID


Numero ng telepono kung saan ikaw ay maaaring makausap


Kalakip na dokumento


Paksa

Detalye ng tanong